4 години5 години6 годиниМатематикаОбучение

Събиране с балони до 10

Задачи за събиране до 10, чрез броене. Задачата за детето е да оцвети балоните в два цвята, според числата, които се събират. След това да преброи всички оцветени балони и да запише резултата.

Заниманието е полезно за въвеждащо в математиката, като показва на децата връзката между числата, тяхната стойност и обединението им. Така наречената нагледна математика. Чрез тези задачи детето ще може да си представи и онагледи събирането.

На всеки лист има по 10 уравнения.

Още задачи за събиране ще намерите в категорията „Събиране и изваждане

Играчки за формиране и развитие на математически умения ще намерите в магазин Умея: Математика