6 годиниБуквиОбразователни материали УмеяОбучениеПодготовка за училище

Познавам печатните букви

Статия-представяне на електронното помагало „Познавам печатните букви“.

То съдържа 50 увлекателни задачи с печатните букви, чрез които детето да практикува, усвоява и надгражда своите знания.

Работните листа са подходящи за подготовка за първи клас.

Доброто познаване на печатните букви, дава основа за четенето и е плавен преход към ръкописните букви.

С помагалото детето ще научи:

Главни и малки печатни букви

Разпознаване на графичните символи на буквите

Малки букви, които се различават от главните

Поредността на буквите в азбуката

Разлика между буква и число

Работни листове, с които детето да упражни и усвои разликата между буква и число.

Разлика между главна и малка буква

По-голямата част от печатните букви – главни и малки си приличат. Различават се по размер. Има обаче няколко малки букви, които съществено се различават от главните такива. Детето ще разбере кои са те и ще упражни наученото.

Намиране и свързване на еднакви букви

Работни листа за развитие на визуалното възприятие на детето, свързано с буквите. Визуалното възприятие е умението на ума правилно и бързо да обработва зрителната информация. Някои от графичните символи на буквите много си приличат. Със заниманията, детето нагледно ще прецени това и ще види тънките разлики. По-ефективно е да научи това, чрез изследване и практикуване, отколкото някой възрастен да му каже разликите в изписването на Н и П.

Главни и малки печатни букви

Писане на букви със стрелки, които показват посоката на писане.

Правилно написани печатни букви.

Огледалното писане на букви е често срещано при децата в предучилищна възраст. В помагалото са включени няколко работни листа за упражняване и коригиране на проблема.

Съпоставяне на поредица от букви – в азбучен и разбъркан ред

Задачи за развитие на визуалното възприятие и правилното интерпретиране на поредица от букви, което е полезно за четенето.

Намиране на букви – главни и малки, в думи и изречения

Занимание за развитие на визуалното възприятие и разпознаването на буквите, като част от думи и изречения. Задачите не са за четене, а за съпоставяне на графичния символ.

Запознаване с графичните символи на гласните звуци

Гласните букви са отделени в работни листа, които да дадат първоначална визуална представа на децата. Задачите са под формата на познати за децата занимания.

Елементите на печатните букви

Печатните букви са изградени от три основни линии – вертикална, хоризонтална и наклонена. Те са в основата на писането на тези букви, а в първи клас ще се развият в писане на ръкописни букви, чиито елементи преминават от линии в ченгелчета.

Практични и увлекателни задачи, с които детето да упражнява своите знания за печатните букви.

Детето ще оцветява, ще пише по пунктир, ще свързва точки, ще търси и намира букви, ще открива пропуснати букви, ще съпоставя по различен признак.

Ще направи сам лента с буквите от азбуката

Практично занимание със забавен характер и позната за детето дейност.

Свързване на букви в срички – първи стъпки

Сричките са основата на четенето. Работните листа дават възможност детето да разбере, че буквите се свързват в срички, а сричките образуват думи. Така прочитайки сричките, то ще се научи да чете в първи клас. С наличните работни листа ще поставим първите стъпки на този процес.

Помагалото включва основните знания свързани с печатните букви. Ако детето прави грешки и има пропуски, то с помагалото ще ги разберете и коригирате, преди започване на първи клас. Така детето ще е спокойно и уверено, че ще се справи със задачите в първи клас.

В помагалото има и лесни и трудни занимания. С лесните детето ще затвърди знанията си, а с по-трудните ще ги надгради.

Помагалото дава възможност, детето да упражнява всички букви заедно, а не в занимания с отделни букви.

Работните листа са със забавно оформление, за да привлекат вниманието на детето. Част от упражненията са под форма позната на детето – оцветяване, свързване на точки, изрязване, лабиринт и т.н. Това ще помогне на детето да се отпусне с познатото задание и да научи нещо ново и полезно.

Ако детето срещне трудности с някое занимание, може да го повтори, докато го усвои.

Ученето, чрез практически занимания е най-ефективната форма на учене и запомняне на наученото.

Помагалото може да закупите тук: