6 годиниБуквиОбразователни материали УмеяОбучениеПодготовка за училище

Познавам печатните букви

Статия-представяне на електронното помагало „Познавам печатните букви“.

То съдържа 50 увлекателни задачи с печатните букви, чрез които детето да практикува, усвоява и надгражда своите знания.

Заниманията са подходящи за подготовка за първи клас.

Доброто познаване на печатните букви, дава основа за четенето и е плавен преход към ръкописните букви.

С помагалото детето ще научи:

Главни и малки печатни букви

Разпознаване на графичните символи на буквите

Поредността на буквите в азбуката

Разлика между буква и число

Занимания за упражняване на разликата между буква и число.

Разлика между главна и малка буква

По-голямата част от печатните букви – главни и малки си приличат. Различават се по размер. Има обаче няколко малки букви, които съществено се различават от главните такива. Детето ще разбере кои са те и ще упражни наученото.

Намиране и свързване на еднакви букви

Занимания за развитие на зрителните възприятия на детето, свързани с буквите. Зрителното възприятие е умението на ума правилно и бързо да обработва зрителната информация. Някои от графичните символи на буквите много си приличат. Със заниманията детето нагледно ще прецени това и ще види тънките разлики. Например разликите в писането на буквите Н и П, З и В, К и Х и др.

Главни и малки печатни букви

Писане на букви със стрелки, които показват посоката на писане.

Правилно написани печатни букви.

Огледалното писане на букви е често срещано при децата в предучилищна възраст. В помагалото са включени няколко занимания с упражнения за коригиране на проблема.

Съпоставяне на поредица от букви – в азбучен и разбъркан ред

Задачи за развитие на зрителното възприятие и правилното интерпретиране на поредица от букви – полезно умение, което да се развие преди детето да започне да чете.

Откриване на букви в думи и изречения

Занимание за развитие на зрителното възприятие и откриване на букви в думи и изречения. Задачите не са за четене, а за съпоставяне на графични символи.

Практични и увлекателни задачи, с които детето да упражнява своите знания за печатните букви.

Детето ще оцветява, ще пише по пунктир, ще свързва точки, ще търси и намира букви, ще открива пропуснати букви, ще съпоставя по различен признак.

Помагалото покрива основните знания свързани с печатните букви.

Включени са лесни и трудни занимания. С лесните детето ще затвърди знанията си, а с по-трудните ще ги надгради.

Работните листове са със забавно оформление, за да привлекат вниманието на детето. Част от упражненията са под форма позната на детето – оцветяване, свързване на точки, изрязване, лабиринт и др. Това ще помогне на детето да се отпусне с познатото задание и да научи нещо ново и полезно.

Ученето, чрез практически занимания е най-ефективната форма на учене и запомняне.

Помагалото може да закупите тук: