РазвитиеСтатииФина моторика

От прости към сложни игри и играчки

Когато предлагате за първи път образователни/развиващи материали или играчки, започнете с най-елементарните и прости такива. Дайте време на детето да се запознае и разучи материалите. Да придобие увереност, че може да се справи. Избирайте занимания, според нивото на детето, а не според вашите очаквания. Играчките трябва да са с едно ниво на трудност – например да са за учене на цветовете, а не комбинирана играчка, която включва форми, цветове, часовник и т.н.

Ще демонстрирам казаното до тук с нагледен пример с низанки. Те са една от основните играчки в ранна детска възраст за развитие на фината моторика. Простите низанки са препоръчителни за деца на възраст 1-2 годинки, а по-сложните над 3 годинки.

Прости низанки, подходящи за стартова играчка. Задачата при тях е една – ринговете да се слагат и вадят от основата:

Сложни низанки, които насърчават детето да продължи да развива своите умения:

Лесните занимания и играчки формират основата върху, която да стъпят останалите знания и умения. Но ако тази основа се изпусне, на детето му е трудно да се справя и най-често се отказва и няма интерес към подобни игри и играчки.