4 години5 години6 годиниОцветиУченици

Денят на Земята – картинки за оцветяване

Денят на Земята се отбелязва всяка година на 22 април.

Денят на Земята е важен ден, който се чества в много страни по целия свят и цели повдигане на осведомеността за опазването на нашата планета и природните й ресурси. Този ден ни припомня за значението на екологичната устойчивост и за необходимостта да се предприемат действия за опазване на околната среда.

Денят служи за напомняне, че земята е наш дом и е от съществено значение да я третираме с уважение и грижа. Той ни вдъхновява да преразгледаме своите навици и да се ангажираме с промени в нашия начин на живот, които да подобрят състоянието на планетата.

На този ден се провеждат различни събития и инициативи – почистване на плажове, засаждане на дървета, образователни кампании и други акции, които имат за цел да привлекат вниманието към проблемите на околната среда.

Земята е наша обща отговорност и Денят на Земята ни напомня, че всеки от нас може да допринесе за опазването на природата и отговорното използване на ресурсите на планетата. Този ден ни припомня, че всяко действие, дори и най-малкото, има значение и може да допринесе за по-чиста планета за бъдещите поколения.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г.

Днешните работни листи имат за цел да запознаят децата с този ден и важността на опазването на земята.