6 годиниБуквиБукви за оцветяванеОбразователни материали УмеяОбучениеУмни оцветявкиУченици

Оцвети според буквите (двойки звукове)

В българския език има 30 букви и 45 звука – 6 гласни и 39 съгласни.

Гласните звукове се делят на широки (а, о, е) и тесни (ъ, у, и). Широките и тесните гласни образуват двойки:

По този начин са много удобни и лесни за запомняне от децата.

Съгласните се делят на звучни (б, в, г, д, ж, дж, з, дз, й, л, м, н, р) и беззвучни (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш)

Двойките съгласни звукове по признак звучност – беззвучност са:

Диференциацията на звучни и беззвучни съгласни е важна както на ниво устна реч, така и на ниво писмена реч

В помагалото „Оцвети според буквите“ ще намерите работни листове за упражняване на двойките гласни и двойките съгласни звукове.

Заниманията са под игрова форма и с позната за децата дейност – оцветяване по зададено условие.

Помагалото може да използвате и за упражнения с буквите в азбучен ред. Те са разделени в няколко картинки с по шест букви, които следват подредбата в азбуката.

Също така има картинка с гласните букви и детето ще може да ги упражни, докато оцветява.

Листовете са в електронен формат и позволяват да се използват за различни занимания.

  • букви в азбучен и разбъркан ред
  • буквите и техните звукове
  • диференциация на съгласни
  • буквен гнозис
  • зрително-пространствена ориентация
  • фина моторика
  • наблюдателност
  • концентрация и внимание
  • памет и мислене

Електронни материали за учене на печатните букви