5 години6 годиниБуквиОбучениеПодготовка за училищеУченици

Открий и огради буквата

Едно много полезно упражнение за деца на възраст 6-8 години. То има за цел затвърждаване на разпознаването на буквите. Може да се използва и за диагностика, кои букви са трудни на детето и съответно трябва да се обърне по-голямо внимание на тях. Ще разберете дали детето прави разлика между главна и малка буква и също така, дали се затруднява с близките по изписване букви – като г, т, п и други.

 

С това упражнение детето ще се научи да проследява текст и да не губи концентрация и ориентация върху листа.

 

Включени са малки и главни печатни букви. Това са буквите, по които се чете, затова детето трябва бързо да ги разпознава и да работи свободно с тях.

 

Включете упражнението, като занимание за подготовка за 1-ви клас.

 

Всяка страница е разделена на две – едната част е за откриване на малка буква, другата на главна буква.

 

Ето и листата за принтиране:

буква Аа
буква Бб
буква Вв
буква Гг
буква Дд
буква Ее
буква Жж
буква Зз
буква Ии
буква Йй
буква Кк
буква Лл
буква Мм
буква Нн
буква Оо
буква Пп
буква Рр
буква Сс
буква Тт
буква Уу
буква Фф
буква Хх
буква Цц
буква Чч
буква Шш
буква Щщ
буква Ъъ
буква ь
буква Юю
буква Яя
 
 

Още по темата: