Открий цифрата и я повтори по пунктира

Правилното разпознаване на цифрите изисква упражняване. В днешната статия ще намерите упражнителни листа за намиране на конкретна цифра и нейното изписване по пунктир. Заниманието тренира концентрацията, разпознаването на цифрите и проследяването на написани знаци.

Заниманията са направени, така че детето да съпостави и усети разликата между близките по изписване цифри, като 6 и 9, 3 и 8 и т.н

Работни листове за принтиране:

Едно
Две
Три
Четири
Пет
Шест
Седем
Осем
Девет