Статии

Играчки с образователна насоченост

В днешната статия ще разгледам разликите между играчка и играчка с образователна насоченост. И двете са играчки, но подходът ни към тях трябва да е различен. Искам да развенчая мита за трупането на играчки, които не се използват след определено време и се превръщат в поредната захвърлена в мазето вещ.

Децата учат чрез игра, следователно учат, докато играят с играчки. За тях те са книгата-прозорец към света. Прозорец към знанието и развитието. И както при възрастните, които обичат да четат и да се развиват, така и при децата отношението към играчките трябва да е същото.

Става въпрос за играчките с образователна и/или развиваща насоченост. Те са различни от играчките, които пеят, имат два-три бутона за натискане, които се усмихват, говорят или издават някаква мелодия. Такива играчки е добре да избягваме. Те със сигурност са непотребна вещ, която ще е поредната захвърлена в мазето.

Образователните играчки са необходими за децата и тяхното израстване. Свързваме обучението на децата в ранна възраст с това да се научат да броят, да познават буквите, да смятат до 10 и да рецитират стихчета. Обучението в ранна детска възраст обаче е съвсем различно. То е обучение и развитие на нещата вътре в детето, нещата, които не можем да видим и усетим в кратък период от време, но които в последствие ще са важни за неговия живот и ще са основата върху, която ще трупа училищните знания.

В ранна детска възраст трябва да се наблегне на развитие на сетивните възприятия, на фината и груба моторика, на логическото мислене, на говорните умения, на ориентацията в пространството, на паметта и способността за запомняне, на възприятията и правилната им обработка от мозъка и т.н

За целта на детето трябва да се осигурят играчки, чрез които то да развие своите умения и способности за учене в училище.

Когато купуваме такива играчки не се водим от факта, че те ще омръзнат на детето и ще бъдат захвърлени в мазето, а от това, че когато детето усвои урока/умението от играчката, то ще е натрупало знания и опит и съответната играчка не му е нужна и може да бъде заменена с такава с по-висока образователна/развиваща насоченост. Същото, както с книгите при възрастните – прочитаме една книга, научаваме това, което ни трябва и след това я оставяме и минаваме на следващата. Прочетената книга или обучителната играчка могат да бъдат подарени, препродадени или изхвърлени (последното е добре да се избягва). Така ще се избегне трупането на непотребни вещи в мазето.

Колкото до въпроса за харченето на пари за играчки – аналогията с книгите за възрастни е същата. Въпрос на приоритети и това дали знанията и уменията могат да се измерват с похарчените пари за тях.

Още една аналогия с книгите, които възрастните четем. Когато купуваме книги, избираме такива с тематика, която ни интересува, която ни вълнува, за която ще ни е интересно да четем. Приложете това за обучителните играчки. На първо място е добре да познаваме детето си, интересите му, нещата, които го вълнуват и които иска да развие. Така ще можем да купуваме точните за него играчки. Ако детето се интересува от динозаври, тогава ще му осигурим играчки с такава насоченост – пъзели, логически игри, конструктори, пластилини и творчески игри, които имат изображения с динозаври.

Също така трябва да вземем под внимание и нивото на развитие и придобити умения на детето, не просто да се ръководим от възрастта. Ако изберем играчка, която ще е скучна на мъника, той ще я забрави бързо, ако изберем играчка, която е сложна и не е по неговите възможности – и тя ще бъде пренебрегната, защото урокът/умението от нея ще са сложни и невъзприемчиви за малкото човече. Направете аналогията със себе си и книгите, които купувате и четете.

Като заключение ще кажа, че трябва да възприемаме играчки с обучителна цел, като материали за развитие, израстване и придобиване на различни умения, които в определен момент от живота на детето ще са му полезни. Ефектът от такива материали няма да се види веднага, но ще се усети напред във времето.

Готови ли сме да вложим време, средства и усилия, в името на бъдещите постижения на детето ни или залагаме на краткосрочни цели, като тези да се похвалим пред приятели, че мъничето може да смята до 10. Ако сме развили логическото му мислене, стратегическо виждане и добра ориентация в пространството, когато порасне това дете, ще бъде изключителен математик, програмист, инженер или ръководител. Но това няма как да го видим в ранна детска възраст, но трябва да изградим основите, върху които детето ще постигне тези успехи, като възрастен.

Образователни материали за деца в предучилищна възраст

Развиващи играчки

Средна продължителност на развиващи занимания по възрасти

Златната възраст за усвояване на знания и умения

Как да направляваме, а не да насилваме детското развитие

Защо е важно развитието на ума на детето в ранна детска възраст