ВъзпитаниеСтатии

Как околната среда подпомага дисциплината и възпитанието на децата?

Околната среда са предметите, хората и техните думи, навици и действия. Без да осъзнаваме важността на обкръжението – живо и неживо, то оказва огромно влияние върху възпитанието на децата.

Дисциплината не са само наказания и изисквания от децата. Когато говорим за дисциплина и възпитание, трябва да обърнем внимание на аспектите от живота, които повлияват детското развитие.

Ако искаме децата ни да се хранят здравословно, ние също трябва да се храним здравословно. Ако искаме децата ни да са активни личности, то и ние трябва да сме хора на действието. Ако искаме децата да не прекарват по цял ден пред компютъра, то трябва да организираме дейности, които са различни от компютърните игри. Ако искаме децата да са подредени, едва ли ще ги научим на това, ако цялата къща е разхвърляна, но изискваме от тях детската стая да е подредена.

Формирането на поведенчески навици и ценности в децата, зависи от комбинацията между възпитателните методи, които използват родителите и от околната среда, в която децата живеят.

Как околната среда е свързана с възпитанието на децата?

Децата наблюдават и следват поведението на възрастните около тях, особено на родителите. Родителските навици и дисциплина се отразяват върху това, как децата формират своите собствени навици и поведение.

Околната среда и семейните норми са важни за формирането на ценности и морални убеждения в децата. Родителите могат да използват разговори за дисциплината и обратна връзка, за да помогнат на децата да разберат кое е правилно и кое – не. Родители, които държат на реда и чистотата, ще възпитат подобни навици в децата си, чрез разговори, чрез своя пример и чрез санкции за неспазване на семейните норми за ред в дома.

Обратното, ако родителите не държат чак толкова на здравословния начин на живот, а да кажем предпочитат охолното похапване, то това неминуемо ще се прехвърли върху децата. Нездравословните навици са част от ежедневието им и от средата, в която живеят, така че за тях ще е нещо нормално.

Родителите и възрастните са ролеви модели за децата. Тяхната дисциплина и начин на живот могат да оформят представите и навиците на децата по отношение на живота. Това се отнася и до образователните навици. Създаването на среда, в която се насърчава ученето и креативността, ще изгради положително отношение на децата към обучението, четенето, усвояването на нови умения и т.н.

Добре организираната среда ще стимулира саморазвитието на децата, като ги насърчава да учат нови умения, да се занимават с хобита и да разширяват своята креативност и/или спортни заложби.

Децата се учат какво е дисциплина и как да я упражняват, чрез наблюдение, опит и насоки от възрастните. Средата, в която растат предоставя множество възможности за учене и изграждане на добро или лошо поведение. Важно е възрастните да се стремят да създават подходяща среда, която насърчава добрите навици и развива дисциплината на децата.

Как околната среда подпомага дисциплината и възпитанието на децата?

Структуриране на Рутина и График: Организиране на среда, където децата знаят какво да очакват. Рутинните дейности като хранене, учене, игра и почивка могат да бъдат подкрепени от планирани графици.

Поддържане на Чистота и Ред: Поддържането на чистота и ред в дома или местата, в които децата прекарват времето си води до изграждане на полезни навици. Децата се учат да се грижат за своите пространства и да разбират важността на чистотата и реда.

Стимулиране на Учене и Творчество: Околната среда може да бъде организирана така, че да стимулира ученето и творческото изразяване. Наличието на образователни материали, книги, игри, материали за творчество и спортни принадлежности ще насърчи децата да се занимават с активности, които развиват техните интереси и умения.

Предоставяне на Възможности за Физическа Активност: Осигуряването на възможности за физическа активност ще помогне за формиране на навици за здравословен начин на живот. Достъп до двор, игри на открито и спортни съоръжения насърчава активността. Посещаването на спортни клубове ще научи децата на отговорност, рутина и спортен дух.

Създаване на Правила и Очаквания: Задаването на ясни правила и очаквания е важно за децата. Когато децата знаят какво се очаква от тях и какви са правилата, те ще се научат да следват инструкции и да усвояват полезни навици. Важно е да се отбележи, че правилата трябва да важат за всички хора в обкръжението на детето. Не е възпитателно да се изисква от детето едно поведение, а възрастните да показват – друго.

Поддържане на Здравословни Навици: Ежедневието на децата може да бъде насочено към изграждане на здравословни навици, като хранене, хигиена и сън. Достъпът до здравословни храни, подходящи средства за хигиена и подредба на детската стая, която насърчава самообслужването и полезната рутина преди лягане, ще оформят полезни качества в мъника.

Провеждане на Качествено Време: Организирането на качествено време за общуване, игри и обучение с възрастните ще подпомогне възпитанието, чрез създаване на специални моменти за научаване на нови неща.

Създаване на Сигурност и Подкрепа: Най-важното, което околната среда може да направи, е да осигури сигурно и подкрепящо пространство, в което децата да се чувстват обичани и ценени. Това създава основа за развитие на положителна дисциплина и здравословни навици.

Обкръжаващата среда, в която децата растат е мощен инструмент в ръцете на възрастните за подпомагане на дисциплината и възпитанието на подрастващите. Тя може да предостави структура, ресурси и възможности, които насърчават развитието на здравословни навици и отговорно поведение.

Навиците и потребностите на децата се променят, докато растат. Родителите трябва да приспособят средата и действията си така, че да отговарят на етапа на развитие на детето. Също така даването на подходящи за възрастта на децата отговорности в домакинството ще е полезно и възпитателно.

Отглеждането на деца включва създаването на среда, която подкрепя развитието на положителни навици и поведение, като същевременно насочва активно към здравословен избор. Чрез разбиране на връзката между възпитание и околна среда, родителите могат да създадат обстановка, която подхранва растежа и благосъстоянието на детето им.