ВъзпитаниеОсъзнато родителствоСтатии

Позитивна дисциплина

Всеки родител е наясно, че дисциплината е най-трудната и плашеща част от родителството. Родителите всъщност не искат да дисциплинират децата си. Те предпочитат децата да правят това, което се иска от тях и то още с казването. Но истината е, че колкото и трудна да е дисциплината, родителите я усложняваме още повече.

Латинският корен на думата е disciplina = учение, така че думата трябва да я свързваме по-скоро с преподаване и обучение, а не с наказание и контрол.

Здравословната дисциплина не е наказание, не са награди и похвали. Тя е обучение с цел насаждане на ценности в децата. Да им се даде възможност да правят грешки и да се учат от тях. Дисциплината е определяне на граници и очаквания за тях и за възпитаване в децата на увереност в собствените им способности, че могат да се справят.

Дисциплината не е кратка игра, тя е дълъг процес, защото в крайна сметка не се опитваме да контролираме децата си, а ги учим как да се контролират.

Колкото и да се стараем и колкото и сложни методи да измисляме, не можем да контролираме напълно децата си. Единственият човек, който можем да контролираме, това сме самите ние. И чрез нашето поведение и пример да възпитаваме растящото човече.

Какво би станало, ако вместо да създаваме правила и да налагаме своето виждане за нещата, напрвим децата част от действията ни. Тогава ще имаме възможност да моделираме поведението, което очакваме то тях.

Най-добрият начин да дисциплинираме децата си е като установим привързаност с тях и така им помагаме с границите, очакванията и трудностите през, които ще преминават. Родителската роля е не да контролира и наказва, а да научи детето да контролира себе си.

Все пак не искаме детето ни да се превърне в послушник, който изпълнява всичко казано му от околните. По скоро искаме рожбата ни да има изграден самоконтрол и собсвено мнение, което да отстоява.

Не правете от децата си послушковци без мнение, а достойни възрастни с правилна нагласа към себе си, околните и живота.