4 години5 години6 годиниОбразователни материали УмеяОбучениеПодготовка за училищеРазвитиеСтатииФина моторика

Подготовка за училище – Първи стъпки

Целенасочената подготовка за училище може да започне в периода от 4 до 6 годишна възраст.

Едно дете на 4 годинки, вече е развито и узряло да получи първите си уроци в писането, математиката, логическото мислене, и други. Ако на тази възраст детето има затруднения с правилното изговаряне на думите, то е време да се обърне сериозно внимание на това.

На 4 годинки, молкото човече, трябва да познава и различава цветовете, основните геометрични форми – кръг, квадрат, правоъгълник и триъгълник, и цифрите до 5. Постепенно се добавят и останалите цифри и броене до 10.

Занимателни игри за учене на цифри, форми и цветове:

Форми

Цветове

Цифри и броене

Весели цифри за оцветяване и писане:

На 4 годинки, фините движения на ръката са вече по-прецизни и е време детето да започне с първите си стъпки в писането на линии.

Препоръчително е писането на линии в клетки:

Четири годишните деца е време да започнат с първите стъпки в събирането и изваждането, чрез броене. А между 4-5 годинки е добре да се започне с ученето на буквите и свързаните с тях звуци – А, като агне, Б, като бонбон и т.н

Първи стъпки в математиката:

Математика

Първи стъпки в ученето на буквите:

Познавам печатните букви – помагало за подготовка за първи клас:

Заниманията, игрите и обучаващите материали в този предучилищен период 4-6 годинки, е задължително да са под формата на игра и да се харесват от детето. Насилственото учене ще постави негативни основи, които е желателно да избегнем.

Фината моторика си остава ключов елемент за развитие, но вече с по-трудни и прецизни действия. Моторните занимания в предучилищния период, трябва да са свързани с развитието на навика на ръката да пише. Задължителни са и заниманията с рязане и графомоторните упражнения.

Всичко за фината моторика – полезни статии и материали:

Фина моторика

Рязане

Графомоторика

Един от показателите за готовност на детето за училище е то да проявява интерес към ученето. Дете, което в предучилищния период се е занимавало с образователни и развиващи игри и дейности, изгражда интерес към ученето. Следователно е желателно в периода между 4 и 6 години детето да има достъп до подходящи играчки и дейности, които постепенно да развият и настроят мъника за ученето.

За още полезна информация по темата, следете категорията:

Подготовка за училище