4 години5 години6 годиниОбразователни материали УмеяОбучениеПодготовка за училищеРазвитиеСтатииФина моторика

Подготовка за училище – Първи стъпки

Целенасочената подготовка за училище може да започне на 4 годишна възраст. Важно е да се има предвид, че тази подготовка трябва да бъде игрова и с подходящи за тази възраст образователни материали. В днешната статия ще Ви запознаем с образователните материали на Умея, подходящи за деца на възраст 4+ години. Те са с познавателно-игрова форма и имат за цел детето да направи първите си стъпки в подготовката за първи клас.

Подготовката за първи клас започва с постепенното подготвяне на детето за структурирано учене. Това са дейности като занимания с правила, кратки учебни упражнения и развиващи игри.

Едно дете на 4 годинки, вече е развито и узряло да получи първите си уроци в писането, учене на букви и цифри, развитие на фината моторика и други.

На 4 годинки, детето трябва да познава и различава цветовете, основните геометрични форми – кръг, квадрат, правоъгълник и триъгълник, и цифрите до 5. Постепенно се добавят и останалите цифри.

Помагалото „Весели цифри“ е с забавни образователни упражнения за оцветяване и писане по пунктир.

То е подходящо за деца на възраст 4+ години и под игрова форма учи детето да брои, да пише и да съпоставя цифра и количество.

Фината моторика си остава ключов елемент за развитие. Моторните занимания в предучилищния период, трябва да са свързани с развитието на умението на ръката да пише. Това са т.н графомоторни упражнения. Повече може да научите в статията.

Заедно с графомоторните занимания е добре да предложите на детето и писане на линии, които са първата стъпка в подготовката за писането.

Ако детето проявява интерес към буквите и цифрите, може да предложите занимания под игрова форма – събиране чрез броене и първи стъпки в ученето на буква и звук.

Заниманията, игрите и образователните материали за деца на 4 години е задължително да са под познавателно-игрова форма, за да се възпита желание за учене в детето. Един от показателите за готовност на детето за училище е то да проявява интерес към ученето. Поощрявайте любопитството на детето и го насърчавайте да изследва нови неща, да задава въпроси и да разбира света около себе си.