Играчки за фина моторикаБукви за оцветяване, апликация и още нещо…

Всички букви от българската азбука.

На една страница са разположени една главна и нейната малка буква. Страницата може да се разреже на две и така да се разделят главната и малката буква.

Файловете могат да се използват по няколко начина:

– за оцветяване с моливи, флумастери или пастели

– за оцветяване с боички

– за апликация с цветни листчета.

– за рязане (изрязват се буквите по техните контури)

– за игра свържи буквата с нейната малка

– и още много игри, които периодично ще публикувам на сайта.

Така чрез игри детето лесно ще се запознае с буквите.

 

Bukvi_Аа

буква А

Bukvi_Бб

Буква Б

Bukvi_Вв

Буква В

Bukvi_Гг

Буква Г

 

Bukvi_Дд

Буква Д

Bukvi_Ее

Буква Е

Bukvi_Жж

Буква Ж

Bukvi_Зз

Буква З

Bukvi_Ии

Буква И

Bukvi_Йй

Буква Й

Bukvi_Кк

Буква К

Bukvi_Лл

Буква Л

Bukvi_Мм

Буква М

Bukvi_Нн

Буква Н

Bukvi_Оо

Буква О

Bukvi_Пп

Буква П

Bukvi_Рр

Буква Р

Bukvi_Сс

Буква С

Bukvi_Тт

Буква Т

Bukvi_Уу

Буква У

Bukvi_Фф

Буква Ф

Bukvi_Хх

Буква Х

Bukvi_Цц

Буква Ц

Bukvi_Чч

Буква Ч

Bukvi_Шш

Буква Ш

Bukvi_Щщ

Буква Щ

Bukvi_Ъъ

Буква Ъ

Bukvi_Юю

Буква Ю

Bukvi_Яя

Буква Я

     

Коментари

Коментари

Comments are closed.