Формиране на красив почерк, чрез развитие на правилните умения, в точното време

Писането е умение, което се овладява постепенно, като всяко дете си има собствено темпо на развитие. Всеки родител иска детето му да пише четливо и красиво и се сеща за това в първи клас. Тогава обаче е късно за формиране на красив почерк. Формирането трябва да се извърши в периода предхождащ училището или така наречената предучилищна възраст.

Формирането на четлив почерк става в предучилищна възраст, защото тогава се развиват важни човешки органи и се усвояват много важни знания и умения. В ранна детска възраст се поставят основите върху, които след това градим живота си. Ако краснописът не е правилно формиран, в училищна възраст следва поправянето му. В училище не можем да говорим за формиране, а за коригиране на почерка. Нищо че тогава детето се учи да пише букви и числа. Същинското учене на писането започва още с първите драсканици по листа, след това преминава в оцветяване, писане на линии, повтаряне по пунктир и чак след това идва писането на букви и числа.

Тази последователност е нужна на тялото, ума, ръката и психиката, за да се подготвят за същинското писане в училище. Но без подготовката в периода преди това, писането е трудно за усвояване, а почеркът е нечетлив.

Ново в E-umeia - електронни учебни материали