4 години5 години6 годиниМонтесориРазвитиеРязанеТворчествоФина моторикаЧисла

Ленти за фина моторика с числата от 1 до 9 (перфорирай и изрежи)

Материалите в статията са продължение на:

Ленти за фина моторика – перфорирай и изрежи (начални умения за рязане)

Лентите са с числата от 1 до 9, които са за изрязване и перфориране. И двете занимания са полезни за фината моторика и са под формата на игра. Лентите са по-широки и изрязването е с няколко натискания на ножицата (която задържително трябва да е подходяща за възрастта на детето)

Изпринтете листа (на цветен или черно-бял принтер). Изрежете по пунктира, за да се получат ленти за рязане от деца:

За перфориране могат да се използват перфоратори с различни картинки, като тези

Перфоратори

Изрязаните числа са подходящи за различни апликации.

Още по темата:

Различни игри за упражняване на рязането

Игри с перфоратор

Рязането е много важно за развитието на…