5 години6 годиниБуквиОбучениеПисанеПисане по контурУченици

Ръкописни букви – писане по пунктир

Top_writing-handwritten-letters

Писането на ръкописни букви е едно от основните неща за овладяване в първи клас.

Упражненията с писане по пунктир помагат на децата, които се затрудняват с писането.

 

Предлагам вариант на писане на ръкописни букви по пунктир.

Всеки лист може да се разреже на две и да се упражнява всяка буква поотделно.

Писането включва писане на главна буква, писане на малка буква и писане на главна и малка буква.

 

Може да изпринтите всеки лист, чрез кликване върху картинката.

За да се отворят файловете е нужно да имате инсталиран Acrobat Reader – програма, която отваря pdf-файлове.

writing-handwritten-letters
Аа / Бб
Вв / Гг
Вв / Гг
Дд / Ее
Дд / Ее
Жж / Зз
Жж / Зз
Ии / Йй
Ии / Йй
Кк / Лл
Кк / Лл
Мм / Нн
Мм / Нн
Оо / Пп
Оо / Пп
Рр / Сс
Рр / Сс
Тт / Уу
Тт / Уу
Фф / Хх
Фф / Хх
Цц / Чч
Цц / Чч
Шш / Щщ
Шш / Щщ
Ъъ / ь
Ъъ / ь
Юю / Яя
Юю / Яя
 

Писането се учи и развива с практика:

За повече практични занимания: