5 години6 годиниКогнитивни уменияМатематикаОбучениеРазвитиеЧисла

Броене с ориентиране в пространство

Развиващо занимание за надграждане на умението за броене и писане на цифрите от 1 до 9

Работните листа включват 9 квадрата с картинки за броене от 1 до 9. Всеки квадрат има число в горния десен ъгъл. Това число показва къде да се запише резултата от броенето. В горната част на листа има малки квадрати, които също имат число в горния десен ъгъл. В тях трябва да се запише резултата от броенето.

Детето трябва да съобрази и да се ориентира къде да запише резултата.

Към задачите е добавено и изрязване на големите квадрати. Детето първо трябва да изреже големите квадрати. След това взима един по един тези квадрати, брои картинките и записва резултата в съответния малък квадрат.

Уловката при заданието е, че броят на картинките не съвпада с числото на клетката и детето трябва да обърне внимание на това.

Играта е за деца на 5-6 години, които свободно броят от 1 до 10 и сега ще надградят това умение с ориентация в пространство от клетки.

Играта упражнява и изпълнението на няколко последователни инструкции. Детето трябва да запомни, кое действие, след кое трябва да извърши. Трябва да мисли последователно и логично.

Ако има грешки, направете играта отново.

То включва комплект от активни игри, с които детето да развие пространствено мислене и правилна ориентация.

За стимулиране на пространствените представи при децата могат да се използват различни занимания под игрова форма, чрез които те да се упражняват.

Децата нямат изградени представи за посока и за пространствено разположение на предметите (под, над, зад, пред, вляво, вдясно и т.н)

Помагалото дава възможност, чрез различни игрови задачи, децата да учат, развиват и практикуват тези умения.