РазвитиеСтатии

Защо ранното детско развитие е важно?

Докато ръцете работят, мозъкът изгражда своите невронни връзки. Предлагайте на децата играчки и занимания, с които ръцете и мозъкът да работят. Това ще развие както тяхната моторика и сръчност, така и нужните връзки в ума, които ще са основа за по-нататъшен растеж в живота.

Ранното детско развитие не е някаква прищявка, а необходимост в съвременното ежедневие и бързи темпове на растеж. Не случайно логопеди и психолози използват развиващи играчки в терапевтичната си работа. Това са играчки, които работят с детето – с неговия ум и психика.

Чрез развиващи играчки и занимания детето изследва и опознава света. Придобива полезни знания и умения, които след това ще приложи и надгради в живота. Важни са основите, които ще поставим в ранна детска възраст. Ако те са здрави и стабилни, то и животът ще се гради по-лесно върху тях.

Основите са градежът на къщата, които не се виждат, но без тях конструкцията ще е нестабилна и при буря ще се разклати.

Така например, когато детето играе със сортери, то изгражда мозъчни връзки и умения, които ще са му полезни при отсяване на правилно и неправилно. За да научите детето на това, му осигурете подобни занимания, игри и играчки. Така докато изследва играчката, то само ще се научи да сортира доброто от лошото, правилното от неправилното, хубавото от лошото и т.н. Ще започне да прави логически връзки и съответните изводи. Разбира се играчките са първата стъпка, в годините след това ще надгражда тези умения. Но за да ги има – уменията, трябва да е започнало да ги придобива по някакъв начин и колкото по-рано това започне да се случва, толкова по-рано, детето ще усвои умението да сортира, групира и разделя хубавите от лошите неща в живота и не само.

Подробности за сортирането може да прочетете в статията:

Сортиране за деца от 2 до 4 години

Развиващите играчки дават възможност детето да експериментира, да изследва, да прави грешки и да ги поправя след това, да си задава въпроси и да открива отговорите. Така в ума започват да се изграждат нужните невронни връзки и постепенно с надграждане детето ще придобива ценни умения.

Как се развива умът може да прочетете в статията:

Човешкият мозък се развива поетапно

И в живота е така – учим се от грешките, изследваме нещата, за да преценим, кое е правилно и кое не е полезно за нас. Задаваме си въпроси и откриваме отговорите. Но за да имаме усета за всичко това, трябва в ранна детска възраст да сме положили тези основи. Иначе няма да имаме нито желанието, нито уменията да изследваме, да опитваме, да си задаваме въпроси и да получаваме отговорите и така да израстваме в живота.

Средата, в която живеят децата ги изгражда. А ролята на родителите и учителите е да изградят среда, която да стимулира растежа на подрастващите.

Как да започнете ли?

Започнете със статиите и заниманията в umeia.com и играчките в umeia-shop.com:

Образователни материали

Развиващи играчки

Детско развитие – статии, игри и безплатни материали

Детско обучение – статии, игри и безплатни материали

Още по темата:

Ранно детско развитие

Естественото любопитство на детето да открие как работи светът

Играчки с образователна насоченост

Периодът, в който децата обичат да повтарят

Активно и пасивно обучение

Как да си направим кът за развиващи игри