6 годиниОбучениеУченициЧисла

Напиши липсващите числа (1-100)

Страници с числата от 1 до 100. На различните страници липсват различни числа.

Част от упражненията са за произволно липсващи числа, едни са за липсващи четни, други за липсващи нечетни числа.

Идеята на заниманието е децата да упражнят числата и броенето от 1-100

Ето един примерен лист:

 

Листа за принтиране: